תרבות ארגונית

חשיבותה של התרבות הארגונית והאווירה ארגונית היא נושא של עניין רב מאז שנות השמונים ועד היום, שכבר לא נחשב מרכיב שולי בארגונים אלה מרכיב בעל חשיבות אסטרטגית גבוהה.

התפתחות התרבות הארגונית מאפשרת לחברי הארגון התנהגויות מסוימות ובולם אחרות. תרבות עבודה פתוחה ואנושית מעודדת השתתפות והתנהגות בוגרת מכל חברי הארגון, אם אנשים בארגון הם מחויבים ואחראים, זה בגלל כי תרבות העבודה בארגון מאפשרת זאת. זהו הכוח שמנחה את הארגונים למצוינות, לקראת ההצלחה.

האווירה ארגונית נקבעת על ידי התפישה שיש לעובדים באלמנטיים התרבותיים, זה כולל אך אנשים מרגישים ואת הדרך שבה מגיבים מול המאפיינים והאיכות של התרבות הארגונית.

תרבות ארגונית יכולה להקל על יישום האסטרטגיה בתוך הארגון, אם יש עקביות חזקה בין השניים או לחילופין, למנוע או לעכב ביצועה. אם נקבל את ההנחה כי האסטרטגיה העסקית, בנוסף מלהנהיג את החברה לקראת השגת המטרה כלכלית מסוימת, משמשת גם כדי להדריך אותה בחיפוש מתמיד שלה לשיפור הביצועים שלה, אפשר להסיק, אם כן, שהתרבות יכולה להשפיע, ואכן משפיעה, על תוצאות הפעילות של החברה.

התרבות הארגונית אפשר להגדיר כאוסף של ערכים ונורמות משותפים על אנשים וקבוצות בארגון, ושולטים בדרך שאנשים מתחברים אחד עם השני בתוך הארגון, והם עם הסביבה של הארגון. ערכים ארגוניים הם אמונות ורעיונות לגבי מטרות וכיצד ראוי להגשים אותן. הערכים של הארגון מפתחים סטנדרטים (נורמות), הנחיות וציפיות הקובעים את התנהגות הנאותה של העובדים במצבים מסוימים ולשליטה על ההתנהגות בין חברי הארגון.